Hvordan unngå å gjøre et dårlig bruktbilkjøp

Utenom klager på datautstyr og leieforhold, er bruktbilkjøp det Forbrukerrådet får mest klager på. De siste årene har antall klager på bilkjøp ligget litt i overkant av 10.000 per år, og klagene handler ofte om rettigheter ved kjøp der bilen avviker fra selgers beskrivelse og der man ikke har laget en kontrakt i forbindelse med… Continue reading Hvordan unngå å gjøre et dårlig bruktbilkjøp

Environmental Kuznets Curve (Kuznetskurven) definisjon

Definisjon på Environmental Kuznets Curve (Kuznetskurven) Etter å ha avlevert en bacheloroppgave i bæredyktighet (kommunalt avfall) har jeg vært innom Kuznetskurven ganske mye. Etter å ha søkt etter definisjonen av Kuznetskurven på norsk fant jeg kjapt ut at det ikke var veldig mye treffsikker informasjon som kunne forklare den på en god og enkel måte.… Continue reading Environmental Kuznets Curve (Kuznetskurven) definisjon

Avfall og avfallshåndtering

Mye av avfallshåndteringen i Europa og resten av verden går på å enten plassere avfall i vann eller på land. Avfallet blir ført til anlegg hvor avfallet blir permanent oppbevart og kan hindre utslipp av forurensende stoffer til omgivelsene. Amerika alene genererer nesten 208 millioner tonn avfall per år, og dette er et tall som… Continue reading Avfall og avfallshåndtering