Collector

Det store lånet hos Collector, såkalt Collectorlånet, hvor du kan låne fra 15 000 kroner opptil 50 000 kroner med en nedbetalingstid på 2 til 5 år er et alternativ for deres lille lån. For at lånet skal bli innvilget, må du være minst 20 år, ha en fast inntekt på minst 120 000 kroner før skatt, ha en folkeregistrert adresse i Norge og ikke ha betalingsanmerkinger.

Rente og gebyr hos Collector

Renten på det store lånet er på 14% per år, og etableringsgebyret er på 495 kroner som blir trukket fra lånesummen. Det er også termingebyr på 35 kroner. Med maksimal lånesum og tilbakebetalingstid vil du betale 1 163 kroner per måned.

Søk nå!