Kredittkort – sammenligne kredittkort

Fra Wikipedia om kredittkort:

Kredittkort er et betalingskort der kortutsteder låner ut penger (eller gir kreditt) til kortbrukeren som bruker kredittkortet i stedet for kontanter for å betale for varer og tjenester. Kredittkort og bankkort er gjerne magnetkort. Bruk av kredittkort gjør at kortbrukeren kan kjøpe varer og tjenester uten å ha tilgang på kontanter eller å belaste sin bankkonto umiddelbart. Normalt gjøres fakturaen fra kredittkortselskapet opp én gang hver måned. Kredittkort kan brukes til kjøp på avbetaling, noe som betyr at kortbrukeren fordeler tilbakebetalingen over flere måneder eller år.

Selskapet som har utstedt kortet står ansvarlig for oppgjøret med brukerstedet (selgere av varer og tjenester), mens kortbrukeren i sin tur gjør opp med kortutsteder. Dette betyr at kortselskapet er ansvarlig for kortbrukers tapte utgifter hvis brukerstedet ikke leverer varen som avtalt. Kortbrukeren inngår en avtale med kortutsteder der tilbakebetalingsbetingelser, maksimal kredittramme og andre vilkår er fastsatt. Avtalen fastsetter også hvilken rente og avdrag brukeren må betale til kortutsteder til enhver tid. Noen banker krever et kundeforhold for å utstede kredittkort, mens andre banker ikke har slike krav.

Historien til kredittkort

Før kredittkortet ble funnet opp var det vanlig, spesielt i rurale områder, at lokale butikker gav kreditt til kundene sine for å holde igang butikken sin og samfunnet. I byene var det vanskeligere å gi kreditt på den måten siden det bor mye flere folk i en by. Løsningen på problemet med å identifisere folk var å utstede kredittkort som kun fungerte i den lokale butikken. Kortene var i begynnelsen laget i papir eller papp før det i 1920-årene kom graverte metallkort. Når de første kredittkortene for flere salgsutsteder kom, fungerte de som ChargeCards. Brukeren fikk da ikke revolverende kreditt men måtte betale ned all kreditten for hver faktureringsyklus.

De første moderne kredittkortene ble introdusert på markedet gjennom samarbeid mellom flere banker. Visa sin opprinnelse begynte i 1958, som da het BankAmericard, og var satt i gang av Bank of America som på den tiden var en lokal bank. I 1966 startet BankAmericard en ren franchise av sitt kort. Franchisen ble ikke populær og i 1967 ble den lagt ned og en konkurrent ved navn MasterCharge (senere MasterCard) ble født.

Kredittkortet har i prinsippet vært populært hele tiden blant folk, men den kanskje viktigste oppfinnelsen var fordelsprogrammet. Fordelsprogram gjorde at gjorde at flere forbrukere ønsket å ha kredittkort samt at flere ønsket å bruke kortene oftere fordi det kunne gi økonomisk gevinst. Det første fordelsprogrammet ble startet så seint som 1989 da Citibank lagte en avtale med American Airlines om å gi kundene sine bonuspoeng basert på forbruk (consumer reward points).