7 forsikringsmyter som er verdt å vite

Om du elsker dem eller hater dem – forsikringsselskaper er her for å bli. Mange av oss har sterke meninger om hva forsikring dreier seg om, men hvor mange av disse meningene er 

forankret i virkeligheten? Her er en topp 10-liste over forsikringsmyter, og det kan godt hende du blir overrasket.

1: Forsikringen min dekker bruk av bilen på jobb

Om du eller noen andre bruker kjøretøyet ditt for noe annet enn personlig bruk, bør du si i fra til forsikringsselskapet ditt. Om du kjører mellom møter eller leverer pizza bør du sjekke om du har dekning for dette, for om det skjer noe og du ikke har dekning kan det godt hende du må betale skadene selv.

2: Jeg trenger ikke en separat ansvarsforsikring

Mens bil- og husforsikringer som regel har klausuler som snakker om ansvarsfo

rsikring eller noe tilsvarende, er det ikke sikkert at disse gir god nok dekning. Avhengig av dine personlige omstendigheter bør du vurdere om du trenger å legge noe til i din nåværende forsikring for å heve sikkerheten.

3: Du trenger flomforsikring kun om du bor på et utsatt område

Selv om du bor på et sted som aldri før har hatt flom betyr det ikke at det aldri kommer til å skje. Flom kan være voldsomt ødeleggende for bil, bygninger, innbo etc., så det kan være verdt å vurdere en slik forsikring om du ikke allerede har det.

4: Det er bare hovedforsørger som trenger livsforsikring

Sammenlign hva ektefellen eller samboeren bidrar med i husholdningen og hva det kan komme til å koste om du må betale alt selv. Når du har regnet med barneomsorg, transport, renhold, vedlikehold, dagligvarer og andre faste utgifter får du et bra bilde av hvor bra du og familien hadde klart dere om den ene forsørgeren hadde forsvunnet og om du hadde hatt råd til å betale det alene.

5: Livsforsikring er bortkastede penger

Enkelte ser kanskje på livsforsikring som bortkastet, men for de som har famile kan det være greit å ha sikret seg: Med livsforsikring kan man få dekket gjeld slik at familien ikke blir sittende igjen med denne, dessuten har man også mulighet til å sikre familien økonomisk i lenger tid fremover.

6: Jeg trenger ikke uføreforsikring

Du tror kanskje at du kan regne med at staten tar seg av deg om du blir alvorlig skadet eller handikappet, men selv om du sannsynligvis vil få noe vil dette ta lang tid og du vil få sterkt redusert inntekt. Uføreforsikring kan være bra å ha for å sikre seg økonomisk i tilfelle noe skulle skje og du vil med denne få utbetalt mer enn du ville fått fra staten. Avhengig av inntekt gir staten ca. halvparten av det du hadde i inntekt før du ble skadet. I følge Storebrand.no er sjansen for at en 35-åring blir arbeidsufør på over 40%, så det kan være verdt å få seg denne forsikringen om man ikke allerede har det.

7: Send alltid inn krav

Om du har forsikring ønsker du kanskje å benytte deg av den så ofte som mulig, men tenk godt gjennom det før du gjør det. Forsikring er til for at den skal hjelpe deg i nødstilfeller, og om du til stadighet sender inn krav til forsikringspremien øke.

Published
Categorized as Forsikring