Gjeldsordning

En gjeldsordning er en avtale som inngås mellom en person som har økonomiske problemer og långiverne for å ordne opp i gjelden på en bedre måte. Gjeldsordningen innebærer at personen betaler en fast sum per måned til en gjeldsordningsutøver, som deretter fordeler pengene på långiverne etter en fastsatt prioritetsrekkefølge. Gjeldsordningen kan være aktuell for personer som ikke klarer å betjene sin gjeld, men som ikke ønsker å gå personlig konkurs. Gjeldsordningen kan også være aktuell for personer som har gått personlig konkurs, og som ønsker å ordne opp i restgjelden etter at konkursen er avsluttet. For å kunne få gjeldsordning, må personen søke om dette hos en gjeldsordningsutøver, som vil vurdere om personen har mulighet til å betale ned gjelden gjennom en gjeldsordning.

Hva er tvungen gjeldsordning?

Tvungen gjeldsordning er en gjeldsordning som blir pålagt en person av domstolen, og som innebærer at personen må betale en fast sum per måned til en gjeldsordningsutøver for å dekke sin gjeld. Tvungen gjeldsordning kan bli pålagt en person dersom vedkommende har økonomiske problemer, men ikke klarer å komme til en avtale med långiverne om å betale ned gjelden på en annen måte. Tvungen gjeldsordning kan også bli pålagt en person som har gått personlig konkurs, og som ønsker å ordne opp i restgjelden etter at konkursen er avsluttet. Tvungen gjeldsordning kan være aktuell dersom långiverne ikke mener at personen har vist vilje til å prøve å betale ned gjelden, eller dersom det ikke er mulig å komme til en avtale om en frivillig gjeldsordning.

Hva innebærer karantene etter gjeldsordning?

Karantene etter gjeldsordning innebærer at personen som har gått gjeldsordning, ikke kan søke om nye lån eller kreditt før karantenen er over. Karantenen varer som regel i fem år etter at gjeldsordningen er avsluttet, og den er ment å hindre at personen havner i samme økonomiske situasjon igjen. Det er viktig å være klar over at karantene etter gjeldsordning også kan innebære at man ikke kan få enkelte stillinger eller godkjenninger, som for eksempel låne godkjenning for å kjøpe bolig. Karantenen etter gjeldsordning er derfor noe man bør være forberedt på før man søker om gjeldsordning, og det kan være lurt å vurdere andre muligheter for å ordne opp i gjelden før man velger å gå gjeldsordning.

Leave a comment