Hvordan forhandle lønn?

Det finnes flere ting du kan gjøre for å forhandle lønn:

  • Forbered deg: Gjør research på lønnen til andre med samme jobb og samme erfaring som deg, og sett deg inn i bedriftens økonomi og lønnspolicy.
  • Velg riktig tidspunkt: Velg en tid som passer deg og som du tror kan være mottakelig for lønnsforhandling. Unngå å spørre om lønn rett før ferie eller i en stresset periode.
  • Vis verdien din: Vis hva du har bidratt med for bedriften og hva du kan tilføre i fremtiden.
  • Vær ærlig: Vær ærlig om dine forventninger og hva du mener du fortjener.
  • Vær forberedt på å forhandle: Vær forberedt på at det kan være rom for forhandling, og vær åpen for andre løsninger enn bare lønn, som for eksempel fleksitid eller bedre pensjonsordning.
  • Vær tålmodig: Vær tålmodig og ikke gi opp hvis du ikke får det du vil med en gang. Det kan være lurt å avtale en ny runde med forhandlinger senere.

Leave a comment