365 kredittkort: Gebyrer og renter

Når må jeg betale renter med 365 kredittkort?
Kun dersom du ikke betaler hele beløpet du har utestående på forfallsdato.

Når begynner man å regne rente?
Med 365 kredittkort har man faktisk en 45 dagers rentefri periode, slik at om man betaler hele utestående beløp innen forfall vil man ikke få rente i det heletatt. Om man velger å dele opp beløpet og ikke betale alt samtidig, vil man rundt den 20 i hver måned få en faktura på utestående sum, per post eller e-mail. Man vil få renter for hele beløpet man velger å utsette.
Om man overfører i nettbank vil det løpe renter fra datoen man overfører.

Hva koster det å bruke dette kortet?
Ingen ting. Det eneste man betaler for utenom rente er kontantuttak i minibank (35 kr + 1,5% av beløp)

MERK!
Postens terminaler registreres som uttak i skranke, noe som vil belaste deg med et gebyr på 75 kr + 1,5% av sum.

Låneeksempel: Eff. rente 25,53 %, 15.000 o/12mnd, totalt 16.929

Leave a comment